Umumiy savollar

Yakka tartibdagi tadbirkor kim?
Yakka tartibdagi tadbirkor-yuridik shaxs tashkil etmagan holda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxs, mustaqil ravishda, mulk huquqi bilan unga tegishli mol-mulk asosida ishchilarni yollash huquqisiz va boshqa mulkiy huquqlarga ega bo'lish va (yoki) mulkdan foydalanishga ruxsat beruvchi.

O'zbekiston Respublikasi soliq kodeksi (18-modda)

Yuridik shaxs tashkil etmagan holda yakka tartibdagi tadbirkorlar bilan qanday faoliyat turlari bilan shug'ullanish mumkin?
Yuridik shaxs tashkil etmagan holda yakka tartibdagi tadbirkorlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 7 yanvardagi 6-son qarori bilan tasdiqlangan ro'yxat bo'yicha qonun hujjatlarida taqiqlanmagan faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 7 yanvardagi 6-sonli "yuridik shaxs tashkil etmagan holda yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan shug'ullanishi mumkin bo'lgan tadbirlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori.